Điều khoản

Như nhiều website khác. Chúng tôi tôn trọng và bảo về quyền riêng tư của khách hàng với việc thu thập, sử dụng, xử lý thông tin cá nhân. Chính sách bảo mật này chỉ rõ các thực tế mà chúng tôi đã và đang áp dụng để bảo vệ quyền riêng tư, quý khách hàng có thể hoàn toàn tin tưởng về cách thức chúng tôi quản lý. Thông qua wedsite amthucduongsinh.com , xin quý khách hàng đọc kỹ chính sách bảo mật trước khi sử dụng hoặc gửi bất cứ thông tin cá nhân nào. 

Về cách thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như họ tên, địa chỉ bưu điện, địa chỉ email, số điện thoại … khi khách hàng tự nguyện gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn, trừ khi bạn cho phép sử dụng nó theo cách khác. Chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn theo những cách sau đây:

– Thông qua website

– Thông qua nhà bán lẻ, nhà phân phối, người bán hàng

– Khi khách hàng liên hệ  để khiếu nại về sản phẩm của chúng tôi

– Khi khách hàng dùng để đánh giá hoặc nhận xét về dịch vịu/ sản phẩm của chúng tôi

– Khi khách hàng tham gia các chương trình khuyến mại và nghiên cứu thị trường của chúng tôi

Về công nghệ theo dõi:

Như nhiều wesite khác, chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ thông tin mà khách hàng cung cấp. Cookie cũng có thể giúp tùy chỉnh trang web cho khách. Không thể thu thập được thông tin cá nhân thông qua cookie và công nghệ theo dõi khác. Tuy nhiên, nếu trước đó bạn đã cung cấp thông tin cá nhân định danh, cookie có thể gắn với các thông tin đó. Cookie và thông tin theo dõi thu thập được có thể được chia sẻ với bên thứ ba. Chúng tôi cũng sử dụng mã tái tiếp thị đăng nhập khi khách truy cập xem các trang cụ thể, cho phép chúng tôi đưa ra các quảng cáo mục tiêu trong tương lai.

Phân phối thông tin khách hàng:

Chúng tôi xử lý lưu trữ và bảo mật hoàn toàn với thông tin cá nhân của khách hàng. Tuyệt đối không có hành vi bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân nào ngoài để đưa thông tin đến khách hàng, việc đặt chỗ hay thư mời bạn đến sự kiện của công ty chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khách hàng cho bên thứ ba của chúng tôi trong các trường hợp nhất định được liệt kê sau đây:

– Chia sẻ với các công ty thành viên của Amthucduongsinh.com gồm công ty mẹ, công ty con, công ty chi nhánh

– Chia sẻ thông tin với công ty đối tác với yêu cầu cấm đối tác sử dụng thông tin liên lạc của bạn cho mục đích khách ngoài cung cấp các chương trình và dịch vụ có liên quan.

– Chia sẻ thông tin với các nhà cung cấp của của amthucduongsinh.com

– Chia sẻ thông tin với cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc phòng chống gian lận hoặc điều tra

Chúng tôi chỉ làm việc chia sẻ khi và chỉ khi:

  1. Được pháp luật cho phép hoặc theo quy định của pháp luật
  2. Cố gắng để bảo vệ hoặc ngăn chặn gian lận thực tế hoặc giao dịch trái phép, điều tra gian lận đó xảy ra
  3. Các thông tin không được phép cung cấp cho các bên thứ 3 nhằm mục đích tiếp thị

Câu hỏi:

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay mối quan tâm nào về chính sách bảo mật của công ty chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp amthucduongsinh.com

Thời gian áp dụng:

Chính sách bảo mật này được áp dụng xuyên suốt thời gian wedsite này hoạt động.